ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ

1. Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα έχει ισχύ µόνο στην Ελλάδα για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος που πωλείται στο διαδικτυακό κατάστημά gr.tommy.com. Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα δίνεται από την SARKK ABEE (εφ’ εξής «η Εταιρεία» ή η «SARKK»), η οποία ορίζει τους Όρους και της Προυποθέσεις Χρήσης αυτής, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και έχει το δικαίωμα τροποποιήσεώς τους οποτεδήποτε.

2. Η Εταιρεία για την υλοποίηση του σκοπού της Ηλεκτρονικής Δωροκάρτας θα πρέπει να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα τρίτων που παρέχονται από τον αποστολέα/ αγοραστή της ηλεκτρονικής δωροκάρτας, και συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη της Ηλεκτρονικής . Αν ο αποστολέας/αγοραστής παρέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων, εγγυάται και ευθύνεται ότι έχει ενημερώσει τον παραλήπτη για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει η εταιρεία να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του και έχει λάβει την ρητή συναίνεση αυτού για την γνωστοποίηση των στοιχείων του, τον σκοπό για τον οποίο δίδονται και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Ο Αποστολέας- αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την γνωστοποίηση και την λήψη της ως άνω συναινέσεως, την οποία εγγυάται στην Εταιρεία ότι έχει. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει την δωροκάρτα για τρίτο πρόσωπο, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που παραχωρείτε στην Εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς: α) διαχείριση της αποστολής της δωροκάρτας και β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως το τρίτο πρόσωπο διατυπώσει.

3. Το αντίτιμο της ηλεκτρονικής δωροκάρτας μπορεί να πληρωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής που είναι αποδεκτός στην ιστοσελίδα gr.tommy.com. Ηλεκτρονικές Δωροκάρτες δεν μπορούν να αγοραστούν µε τη χρήση άλλης δωροκάρτας. Δεν μπορεί να γίνει χρήση εκπτωτικού κωδικού/κουπονιού για την αγορά Δωροκάρτας.

4. Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά από τον κάτοχό της είτε ηλεκτρονικά στο eshop της SARKK (gr.tommy.com) είτε στα καταστήματα που αναφέρονται στον όρο 9. Στην περίπτωση που το αντίτιμο της αγοράς κάποιου προϊόντος υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της Ηλεκτρονικής Δωροκάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής είναι αποδεκτός, ανάλογα µε την περίπτωση, στο διαδικτυακό κατάστημά gr.tommy.com είτε στο κατάστημα. Στην περίπτωση που το αντίτιμο της αγοράς κάποιου προϊόντος δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο ποσό της Ηλεκτρονικής Δωροκάρτας, η ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχώς.

5. Η Ηλεκτρονική Δωροκάρτα ισχύει για 6 μήνες από την ημερομηνία που αποστάλθηκε στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της, η ηλεκτρονική δωροκάρτα δεν δύναται να ή να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων. Ομοίως δεν παρατείνεται και προ της λήξεως αυτής.

6. Ο κάτοχός της είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση και φύλαξη της δωροκάρτας. Η ηλεκτρονική δωροκάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής του κωδικού της και/ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσεως της, απώλειας ή καταστροφής

7. Η SARKK δεν είναι υπεύθυνη για την µη παραλαβή ή καθυστέρηση στην αποστολή αυτής της ηλεκτρονικής Δωροκάρτας από τον προοριζόμενο παραλήπτη της για λόγους πέραν του ελέγχου της SARKK, συµπεριλαµβανοµένων μεταξύ άλλων των κάτωθι περιπτώσεων: α) ελαττωμάτων ή βλαβών των γραμμών/συστημάτων τηλεπικοινωνίας, διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) καθυστέρησης στην αναμετάδοση πληροφοριών ή δεδομένων ή η απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων που μπορεί να συμβούν κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται ανωτέρω υπό το γράμμα (α), γ) ανακρίβειας των στοιχείων του παραλήπτη της ηλεκτρονικής Δωροκάρτας τα οποία δόθηκαν από τον αποστολέα/ αγοραστή της ηλεκτρονικής Δωροκάρτας, ή του γεγονότος ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση που εστάλη από την SARKK μπορεί να θεωρηθεί spam ή ανεπιθύμητο email ε) ο παραλήπτης επέλεξε να μην παραλάβει την ηλεκτρονική δωροκάρτα

8. Ηλεκτρονικές ή άλλου δωροκάρτες (πχ πιστωτικά τιμολόγια) που έχουν εξαρχής αποκτηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, διαφορετικό από τον περιγραφόμενο στους παρόντες Όρους Χρήσης, είναι μηδενικές και άκυρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά προϊόντων

9. Σε περίπτωση που ο κάτοχος θέλει να χρησιμοποιήσει την κάρτα σε κατάστημα Tommy Hilfiger, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης ή να την επιδείξει μέσα από την κινητή του συσκευή. Η χρήση της δωροκάρτας μπορεί να γίνει στα παρακάτω καταστήματα: Αγ. Δημήτριος “Metro Mall”, Γλυφάδα, Μαρούσι “Golden Hall”, Θεσσαλονίκη “Mediterranean Cosmos”, Θεσσαλονίκη Τσιμισκή, Βόλος, Ηράκλειο, Πάτρα, Μαρούσι “The Mall Athens”, Outlet McArthurGlen, Factory Outlet Αεροδρόμιο & Πειραιώς, One Salonica Outlet Mall Θεσσαλονίκη, Fashion City Outlet Λάρισα.

10. Η επιστροφή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής Δωροκάρτας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, γίνεται αποδεκτή, υπό τους ακόλουθους όρους: Η Ηλεκτρονική δωροκάρτα που έχει αγοραστεί µέσω του gr.tommy.com μπορεί να ακυρωθεί εντός 14 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ την ημερομηνία αγοράς και αποστολής της στον προοριζόμενο παραλήπτη της. Η υπαναχώρηση του αγοραστή θα πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην SARKK είτε τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είτε μέσω email στο site του e- shop. τίμημά που πληρώθηκε για την αγορά της Δωροκάρτας θα επιστραφεί µε τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά της. Ο χρόνος επιστροφής διαφέρει αναλόγως της Τράπεζας και του είδους της πιστωτικής κάρτας. Σε αυτή τη περίπτωση, ακυρώνεται η χρήση της και ο παραλήπτης δεν έχει δικαίωμα χρήσης

11. Ηλεκτρονική δωροκάρτα που αποκτήθηκε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή µέσω του διαδικτυακού καταστήματος στο οποίο όμως η πρόσβαση έγινε από άλλη χώρα, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί στο gr.tommy.com ούτε σε καταστήματα στην Ελλάδα. Το εκάστοτε υπόλοιπο της Δωροκάρτας δεν επιστρέφεται ούτε ανταλλάσσεται µε μετρητά

12. Σε περίπτωση ολικής επιστροφής παραγγελίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχει πραγματοποιηθεί μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα gr.tommy.com και έχει γίνει χρήση ηλεκτρονικής δωροκάρτας, η διεκπεραίωση της επιστροφής γίνεται ομοίως με τον τρόπο που έχει πραγματοποιηθεί η αγορά της. Επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη για το μέρος της συναλλαγής που πληρώθηκε και για το ποσό που καλύφθηκες με την ηλεκτρονική δωροκάρτα επιστρέφεται στον πελάτη πιστωτικό ίδιας αξίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σε επόμενη παραγγελία του.

13.Σε περίπτωση μερικής επιστροφής είδους από παραγγελία σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχει πραγματοποιηθεί μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα gr.tommy.com και έχει γίνει χρήση ηλεκτρονικής δωροκάρτας, προηγείται πάντα η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη και αν υπάρχει μέρος της συναλλαγής που καλύφθηκε με ηλεκτρονική δωροκάρτα, επιστρέφεται στον πελάτη πιστωτικό αντίστοιχης αξίας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει σε επόμενη παραγγελία του.

14.Τα πιστωτικά κουπόνια που θα προκύπτουν από τα παραπάνω, θα αποστέλλονται µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη που πραγματοποίησε την επιστροφή της αγοράς µε την ηλεκτρονική δωροκάρτα, Ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής διευθύνσεως που έχει δηλώσει.

15.Σε περίπτωση Άρνησης Παραλαβής παραγγελίας που έχει πραγματοποιηθεί μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα gr.tommy.com η οποία στον τρόπο πληρωμής έχει και ηλεκτρονική δωροκάρτα, τότε ο κωδικός της δωροκάρτας ενεργοποιείται εκ νέου για χρήση σε επόμενη παραγγελία και η ημερομηνία ισχύς παραμένει η ίδια με εκείνη που αρχικά είχε εκδοθεί, ήτοι εξάμηνο.

 Η αγορά ή/και χρήση της Δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, που βρίσκονται διαθέσιμοι στο διαδικτυακό κατάστημά gr.tommy.com.

 

© 2021 Tommy Hilfiger Licensing BV. All rights reserved.